Šta je Košer?

Košer sertifikat osigurava bezbednost hrane prema Jevrejskom zakonu u skladu sa učenjima Starog zavete da je sve čisto, odgovarajuće, pravilno i u skladu sa zakonom o ishrani. Stari zavet određuje koje namernice su prihvatljive za ishranu i kako one moraju biti pripremljene.

Košer proizvodi su pripremljeni u objektima koji su u skladu sa Jevrejskim zakonom o ishrani i sanitarnim uslovima, i svi sastojci moraju biti Košer sertifikovani.

Prema Košeru sve namernice i njihove komponente su podeljene u četiri kategorije:
1) Meso;
2) Mlečni proizvodi;
3) Neutralni proizvodi;
4) Proizvodi koji nisu Košer, koji uključuju mešavinu mesa i mlečnih proizvoda kao i mešavinu mesa i ribe.

Prema jevrejskom zakonu o ishrani, meso i mlečni proizvodi moraju biti pripremljeni i konzumirani odvojeno, dok se neutralna hrana može konzumirati ili sa mesom ili sa mlečnim proizvodima.